Senetářov – Muzeum

Muzeum je příkladem typické hospodářské usedlosti střední Moravy s hákovou (dvoubokou) formou dvora, postavený z nepálených cihel, s valbovou střechou krytou došky. V Senetářově bylo kromě sítěk na vlasy a síťování záclon rozšířeno zejména perleťářství. Ukázky knoflíkářské práce najdete ve zdejším muzeu knoflíkářství. www.senetarov.cz/muzeum.php

MENUX