Muzeum: Větrný mlýn v Rudici

Stálá expozice:
  • speleologie
  • mineralogie
  • historie hutnictví a hornictví v Rudici
  • historie obce
  • ukázky dobového bydlení

MENUX